บริษัท ฟอร์มเทค จำกัด ต้องการรับสมัครบุคคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องการรับผู้ร่วมงานที่มีความสามารถและ ศักยภาพสูงจำนวนมาก ในตำแหน่งต่อไปนี้
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานมาได้ที่
38/4 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จ. กรุงเทพ 10150
โทร 02 4765515, 02 4765517, 02 4765518, 02 4681138 แฟกซ์ 02 4765516
E mail : info@thaiscaffolding.com , ftscaff@hotmail.com , thaiscaffold@gmail.com
 

• ตำแหน่ง  พนักงานขาย   3 อัตรา
คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย อายุไม่เกิน  30 ปี
- วุฒิ ป. ตรี ด้านบริหารธุรกิจ
- มืรถยนต์ส่วนตัว
- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด

ดาว์นโหลด   

ตำแหน่ง ธุรการ 3 อัตรา
คุณสมบัติ :
เพศ หญิง อายุไม่เกิน  30 ปี
วุฒิ ป. ตรี ด้านบริหารธุรกิจ

ดาว์นโหลด