แบบเหล็ก
 
แบบมุมนอก
 
แบบมุมใน
 
แบบมุมฉาก
 
แบบถนน
 
ยูคลิป
 
พลาสติกโคน
 
ฟอร์มไทด์
 
เหล็กไส้ใน
 
ประแจขัน ฟอร์มไทด์
 
ประแจขันพลาสติกโคน
 
ประกับแป๊บ
 
ประกับไม้
 
ไทด์รอต /วิงนัท