Mobile : 089-666-6383 , 099-343-2220
Line ID : @837uwwll , scaffoldingbkk

  PRODUCTS


แจ๊คเบส ﺍ Jack base
แจ๊คเบส หรือเกลียวปรับระดับ ใช้เพื่อเป็นฐานของนั่งร้าน หรือ นั่งร้านแป๊บกัลวาไนซ์ หรือ G I pipe สามารถปรับระดับความสูงได้
เกลียวปรับระดับ 60 เซนติเมตร ﺍ แจ๊คเบส 60 เซนติเมตร
เกลียวปรับระดับ 40 เซนติเมตร ﺍ แจ๊คเบส 40 เซนติเมตร

เฮดแจ๊ค ﺍ U head Jack
ยูเฮด แจ๊ค หรือเกลียวปรับระดับหัว ยูเฮด ใช้เพื่อวางเหล็กกล่องหรือไม้เพื่อค้ำยันแบบเหล็กที่ประกอบขึ้นเพื่องานเทคอนกรีต เทพื้นหรือเทคาน ใช้ร่วมกับนั่งร้าน เสาค้ำยันหรือ นั่งร้านแป๊บกัลวาไนซ์ หรือ G I pipe สามารถปรับระดับความสู่งได้
ยูเฮดปรับระดับ 60 เซนติเมตร ﺍ ยูเฮดแจ๊ค 60 เซนติเมตร
ยูเฮด 40 เซนติเมตร ﺍ แจ๊คยูเฮด 40 เซนติเมตร