Mobile : 089-666-6383 , 099-343-2220
Line ID : @837uwwll , scaffoldingbkk

  CONTACT


บริษัท ฟอร์มเทค จำกัด
เรามีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ บริการ ขายและให้เช่า นั่งร้าน และแบบเหล็ก มานานกว่า 30 ปี

38/4 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จ. กรุงเทพ 10150 โทร 02 4765515, 02 4765517, 02 4765518, 02 4681138
แฟกซ์ 02 4765516 E mail : formtech.co@gmail.com , info@thaiscaffolding.com , thaiscaffold@gmail.com