Mobile : 089-666-6383 , 099-343-2220
Line ID : @837uwwll , scaffoldingbkk

  PROMOTIONสนใจแป๊บ นั่งร้าน BS standard ﺍ GI pipe BS standard คุณภาพดีเทียบเท่ามาตรฐาน BS 1139

สนใจโทรเลย 089 6666 383 099 343 2220
LineID :scaffoldingbkk LineID :scaffoldingbkk1

 

เราผลิตและจำหน่ายนั่งร้านและแบบเหล็กสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท

สนใจโทรเลย 089 6666 383 099 343 2220
LineID :scaffoldingbkk LineID :scaffoldingbkk1